Psalm 36a Dixit iniustus – De zondaar luistert

Blad: 44v

Lees:

Opschrift in rode letters: Tot het einde. Van David, dienaar van de Heer, profeet met lof voor God. De werken van Judas zelf.

Bid: Vers 1-4

Kijk:

De psalmist maakt met zijn hand het spreekgebaar en wijst naar een huis waarvan de poort afgesloten is met een grendel en een slot. Op de poort staan twee woorden uit vers 4: dolus – bedrog en iniquitas – onrecht. Binnen in het huis staat een gewapende man, die een zelfverzekerde indruk maakt en die zijn zwaard trekt. Wie is hij? Is hij de zondaar, over wie de psalmist in de eerste vier verzen spreekt?

Bid: Vers 5-8a

Kijk nog eens:

Tot in zijn slaapvertrek zint hij op kwaad, zegt de psalmist in vers 5. De kunstenaar heeft met de gesloten deur waarschijnlijk willen uitdrukken, dat de zondaar denkt zijn gang te kunnen gaan zonder dat hij door iemand ontdekt zal worden, ook niet door God.Augustinus verwijst in zijn commentaar naar de Bergrede van Jezus in het evangelie van Matteüs (6, 6), waar in het Latijn datzelfde woord slaapvertrek voorkomt: Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis (slaapvertrek)  terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. De kunstenaar heeft met de gesloten deur juist willen uitdrukken, dat sommige mensen denken dat de Vader niet in het verborgene ziet.

Luister:

- Geneefs Psalter, compositie van Goudimel.

Schrijf: