Psalm 35a Judica Domine – Klaag aan Heer

Blad: 42v

Lees:

Opschrift in rode letters dat op de vorige bladzijde begint: Van David zelf. Christus spreekt over de Joden en vanuit het lijden tot de Vader.

Bid: Vers 1-4a

Het grootste deel van vers 3 en vers 4 worden in het Getijdenboek weggelaten.

Kijk:

Een dynamische engel, gewapend met een omgedraaide speer - de scherpe punt zit half zichtbaar aan de achterkant ! -  jaagt twee gewapende mannen op de vlucht; angstig kijken zij achterom. De man voorop is een gewone soldaat; achter hem een legerleider. Waar de psalmist God om bidt – het bestrijden van zijn vijanden – gebeurt hier.

Bid: Vers 4b-13

De verzen 4-8 ontbreken in het Getijdenboek.

Kijk nog eens:

De illustratie blijkt een letterlijke uitbeelding te zijn van de verzen 5 en 6, waar gesproken wordt  over de engel van de Heer:  Laten zij verwaaien als kaf in de wind, wanneer de engel van de HEER hen opjaagt, laat hun weg donker en glad zijn wanneer de engel van de HEER hen vervolgt. (De Nieuwe Bijbelvertaling)

Schrijf:

De engel verjaagt de gewapende mannen met een omgekeerde speer; waarom beeldt de kunstenaar dat zo uit?