Psalm 34a Benedicam Dominum – De Heer zal ik prijzen

Blad: 41r

Lees:

Opschrift in rode letters: Van David, toen hij zijn gezicht veranderde tegenover Abimelech en deze hem wegzond en hij wegging. De stem van een rechtvaardige.

Dit biografische opschrift verwijst naar het verhaal in 1 Samuël (21, 11-16), waarin David krankzinnigheid veinst om te ontkomen aan gevangenschap door Achis, de stadsvorst van Gat en niet Abimelech zoals in het opschrift staat.

Bid: Vers 1-3

Kijk:

Een jonge ruiter, gezeten op een enthousiast paard en gewapend met een speer, nadert een open stadspoort. Wie is hij? Is hij David die op weg is naar de stad Gat? Hij wordt gevolgd door een halfnaakte man met een hoorn in zijn hand; met zijn linkerhand wijst hij naar de ruiter. Wat representeert hij?

Bid: Vers 4-12

Kijk nog eens:

Ook deze verzen bieden geen verheldering voor het beeld.

Luister:

- Psalm 34, Praise of God for His Goodness

Schrijf: