Psalm 32a Beati quorum – Gelukkig degene

Blad: 39r

Lees:

Opschrift in rode letters op de vorige bladzijde: Voor David zelf, verstaan als de stem van de berouwvollen.

Bid: Vers 1-5

Kijk:

De jonge psalmist loopt in vliegende vaart een berg op, met uitgestrekte handen en zijn ogen gericht op de hand van God, die vanuit de hemel het spreekgebaar maakt. Achter de psalmist staat een boom. In alle eenvoud is hier een mens afgebeeld, die zich biddend tot God richt en voor God zijn zonde belijdt. De hand van God komt in het vierde vers voor, als de hand die zwaar op hem drukt. De hand, die de kunstenaar uitbeeldt, is echter meer de hand uit het vijfde vers die vergeeft.

Bid: Vers 6-9

Schrijf: