Psalm 31c vers 12b-25

Blad: 38r

Bid: Vers 12b-19a

De verzen 18 en 19 worden in het Getijdenboek weggelaten

Kijk:

Rechts in het beeld staat levensgroot de psalmist die met zijn rechterhand het spreekgebaar maakt; het is een verwijzing naar de laatste regel die boven het beeld staat: Snoer hen in het rijk der doden de mond waar leugenlippen verstommen. Juist dit vers 18 is in het Getijdenboek weggelaten. Links zien wij het gebed van de psalmist in vervulling gaan: twee naakte mensjes – de tweede is nauwelijks zichtbaar - worden geboeid door een klein donker duiveltje met verwarde haardos een brandende trap opgesleurd; boven wacht hun een vuurpoel, die gevuld is met mensen, van wie alleen de benen zichtbaar zijn. De kunstenaar heeft van het rijk der doden de hel (infernum) gemaakt en volgt daarin de Latijnse versie.

Bid: Vers 19b-25

Schrijf: