Psalm 25a Ad te Domine levavi - Tot U in den hoge

Blad: 30r

Lees:

Het opschrift in rode letters staat deels aan het eind van de vorige pagina en boven de psalm op deze pagina: Psalm. David heeft een lied aan de uitverkorenen gezonden.

Bid: Vers 1-6

Kijk:

De psalmist rent met opgeheven handen een berg op, terwijl hij zijn ogen opslaat naar de hemel. De hand van God strekt zich zegenend, sprekend of de weg lerend naar hem uit. Links staat een boom, die in de psalm niet voorkomt.

Bid: Vers 7-13

Schrijf: