Psalm 23 Dominus regit me - De Heer is mijn herder

Blad: 28v

Lees:

Het opschrift boven de psalm in rode letters luidt: Psalm van/voor David. Stem van de kerk na de doop.

Bid: Vers 1-4a

Kijk:

In het midden van het beeld, tussen twee bomen, staat Christus, met felle ogen glimlachend. In zijn rechterhand houdt hij een kruisstaf en met zijn linkerhand maakt hij een afwerend gebaar naar een slang met open bek, die zich om een vijgenboom kronkelt. Met zijn voeten staat hij in een waterstroom die rechts uit een rots komt. De illustratie is een verbeelding van de geloofsbelijdenis, die de psalmist in vers 4 uitspreekt en die precies boven het beeld staat: ik vrees geen onheil waar Gij mij leidt. Letterlijk staat er in het Latijn: Ik zal het kwaad niet vrezen, want jij bent bij mij. Het kwaad heeft de gestalte van een slang aangenomen; natuurlijk een verwijzing naar de slang uit het Paradijsverhaal (Genesis 2). De bomen, die niet in de psalm genoemd worden, komen waarschijnlijk uit hetzelfde verhaal. De Heer uit het eerste vers is in de ogen van de kunstenaar Christus geworden.

Bid: Vers 4b-6

Kijk nog eens:

De stok en de staf van de herder uit de psalm zijn in het beeld een kruisstaf geworden. Waar is deze een symbool van?

Psalm 23 heeft sinds de 4e eeuw zowel in het oosten als in het westen een plek in de doopliturgie. Het opschrift boven de psalm maakt die verwijzing ook.

Luister en kijk:

- De Heer is mijn herder (Liedboek 23b), tekst: Jacob Lodewijk ten Kate, melodie: Johannes Gijsbertus Bastiaans.

- On Psalm 23... and being a sheep.

Schrijf:

De kunstenaar voegt de persoon van Jezus in in de psalm. Kijk naar hem: zijn blik, zijn houding, zijn handen en voeten. Wat roept zijn verschijning bij mij op?