Psalm 22a Deus Deus meus - Mijn God mijn God

Blad: 25v

Lees:

In rode letters staat als opschrift boven de psalm: Tot het einde. Voor het opstaan in de ochtend. Psalm van/voor David. Woorden van Christus tijdens zijn lijden.

Bid: Vers 2-3

Kijk:

De kunstenaar heeft bij deze belangrijke psalm 22 wel vijf illustraties gemaakt. We kijken nu naar de eerste, die volgt op de beginwoorden van de psalm. Tegen een groene achtergrond hangt Jezus met open ogen aan het kruis, dat op een heuveltje staat. Twee mannen maken gebaren in zijn richting. Het is alsof de knielende jongeman met een denkbeeldige boog een pijl op hem richt. De staande man maakt een spreekgebaar, maar wat zegt hij? Een mogelijkheid is dat hij de psalmist is die de psalm bidt en daarbij tegelijkertijd wijst op de gekruisigde. Het is niet vreemd dat de kunstenaar deze illustratie heeft gemaakt. In het lijdensverhaal (Matteüs 27, 46) bidt Jezus immers zelf aan het kruis de beginwoorden van de psalm. Dit vers uit het evangelie wordt in het Getijdenboek (p. 1078) dan ook bij psalm 22 geciteerd.

Bid: Vers 4-13

Kijk nog eens:

De twee mannen naast het kruis zijn de mensen uit de psalm die lachengrijnzen en schudden met het hoofd. De staande man zou de spreker kunnen zijn die in vers 9 spot met het godsvertrouwen van de psalmist.

Kijk en luister:

- Mein Gott, warum hast du mich verlassen, Felix Mendelssohn, op 78 no 3; voor de Duitse tekst klik hier.

Schrijf: zie psalm 22e.