Psalm 21a Domine in virtute tua – Uw macht Heer

Blad: 24v

Lees:

Opschrift in rode letters: Tot het einde. Een psalm van/voor David. De profeet spreekt over Christus tot de Vader.

Bid: Vers 1-4

Kijk:

In de eerste verzen herinnert de psalmist in zijn gebed God er aan, dat Hij de koning gezegend  en zijn hoofd gekroond heeft. Dat is precies wat we hier zien gebeuren. De hand van God zegent David en zet hem een kroon, bedekt met stenen, op zijn hoofd. In de Latijnse versie wordt inderdaad gesproken over een kroon met kostbare stenen. Rechts staat de psalmist, die het spreekgebaar maakt en zijn ogen naar de hemel heeft opgeheven. Voor de kunstenaar is deze psalm een psalm voor en niet van David.

Bid: Vers 5-10

In het Getijdenboek zijn de verzen 9-13, die over de woede van God gaan, weggelaten.

Schrijf: